Chính sách bảo hành

– Sản phẩm lỗi được xác định bởi nhà sản xuất, được đổi trả trong vòng 7 ngày làm việc