Dịch chiết độc quyền Lá Thường Xuân của nhà sản xuất Engelhard Arzneimittel – Đức  được tạo ra từ 1 quy trình sản xuất đặc biệt, duy nhất đã được tiêu chuẩn hóa và được cấp bằng sáng chế.

Quy trình sản xuất chiết xuất đặc biệt Lá Thường Xuân của nhà sản xuất Engelhard Arzneimittel – Đức

 được tiêu chuẩn hóa và đã được cấp  bằng sáng chế

 

Quy trinh chiet xuat prospanvn

Sự phụ thuộc của thành phần dịch chiết dược liệu vào quy trình sản xuất và các thông số chất lượng

 

 dịch chiết dược liệu