Thạc sĩ. Bác sĩ ĐINH NGỌC HOA Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

 

Quá trình đào tạo

 

 

Danh hiệu, thành tích

 

 

Quá trình công tác